KZ | RU
RSS

Навигация

Жетісу адалдық алаңы

Открытое правительство

Противодействие коррупции

Календарь

Календарь знаменательных и памятных дат

История Казахстана

Контакты

Почтовый адрес: 040000, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 48
Адрес электронной почты: kultura-tald@mail.ru
Тел.Факс: 8-/7282/ 24-16-23

Енбекшиказахский филиал

Енбекшиказахский филиал КГУ «Государственный архив Алматинской области»
 
040462, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Шелек,улица имени Х.Бижанова, дом 100
Тел. 8(72776) 2 12 88
 
Прием граждан:
ежедневно (кроме субботы и воскресенья)
с 9-00 до 18-00ч.

 
Директор - Тохмамбетова Роза Раймжановна
 
Родилась 29 мая 1966 года в селе Чилик, Чиликского района Алма-Атинской области.
В 1973-1983 гг. училась в средней школе имени Алтынсарина села Чилик, 1983- 1988 гг. на факультете русского языка и литературы, казахского языка и литературы Кокчетавского педагогического института имени Ч.Валиханова города Кокчетав.
1988-1989 гг. работала учителем русского языка и литературы Аксеновской средней школе Володаровского района Кокчетавской области.
1989-1992 гг. учителем русского языка и литературы Нурлинской средней школе Чиликского района, Алма-Атинской области.
1992-1997 гг. в Чиликском районном хозрасчетном архиве по личному составу архивариусом (1993-1996гг). В 1996-1997гг. в должности директора
1997-1999 гг. в филиале Енбекшиказахского районного хозрасчетного архива по личному составу в должности директора филиала.
1999-2013 гг. в Енбекшиказахском филиале ГУ «Государственный архив Алматинской области». В должности главного специалиста (1999-2000гг), ведущего специалиста (2001-2009гг).
С 2010 и по настоящее время в должности директора архива.
 


Характеристика фондов

В Енбекшиказахском филиале хранятся документы Енбешиказахского и бывшего Чиликского районов.

01.01.2018 год в филиале имеется документы 261 фондов в количестве 102 792 единиц хранения. Из них постоянного хранения -38 953 единиц хранения, по личному составу -59 948 единиц хранения, временного хранения 3888 единиц.

2017 году на государственное хранения принято 16 345 единиц хранения.
 

Фондовый каталог Енбекшиказахского филиала госархива Алматинской области на 01.01.2017г.История филиала


Енбекшиказахский районный хозрасчетный архив по личному составу был создан приказом Управлением архивов при Министерстве Советов КазССР за № 50 от 15.07.1980 годав городе Есик. для централизации приема, учета и хранения и использования документов по личному составу учреждении, организации, предприятии, колхозов и совхозов находящихся на территории Енбекшиказахского района.

Чиликский хозрасчетный архив по личному составу был создан решением Чиликского районного Совета народных депутатов и его исполнительного комитета за № 1-33 от 06 февраля 1991 года в селе.

Архивы в районах были созданы для централизации приема, учета и хранения и использования документов по личному составу учреждении, организации, предприятии, колхозов и совхозов находящихся на территории Енбекшиказахского района.

Указом Президента Республики Казахстан от 23 мая 1997 года был упразднен Чиликский район и его территория вошла в состав Енбекшиказахского района. 01.09.1997 года был создан филиал Енбекшиказахского хозрасчетного районного архива по личному составу в селе Шелек на базе районного архива.

На ХХ сессии 1 созыва Енбекшиказахского районного Маслихата от 10.07.1998 года рассмотривая вопрос о деятельности районного архива и мерах по совершенствованию работы с документами депутаты и работники архива Алматинской области приняли решение обратиться к Парламенту Республики Казахстан ускорить обсуждение и принятие Закона «Об архивах»

 

На основании Закона Республики Казахстан «Национальном архивном фонде и об архивах» с января 1999 года Енбекшиказахский районный хозрасчетный архив и его филиал вошли в состав государственного архива Алматинской области и был переименован в Енбекшиказахский филиал государственного архива Алматинской области.Публикации и выставки

Публикации

Выставки

 


Дербес, тәуелсіз ел болу деген қандай бақыт! Елдің құқығы өз қолында. Солардың бірі- Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы
 

Қазақстан халқы егеменді мемлекеттің ұлттық өркендеу процесінің негізін 90-жылдары қалай бастады. Құқықтық мемлекет құру мен қоғамды демократияландыру – қайшылықты, ұзақты күрделі процесс. Бұл біздің жас мемлекетіміздің аяғынан қаз тұру жолынан да жақсы байқалады. Тоталитарлық жүйеден демократиялық қоғам өміріне өту қажеттілігі айқын болған күннен бастап-ақ Қазақстан тұрғындарының алдында ең алдымен Қазақстан мемлекетінің егемендігі мен тәуелсіздігін қорғау міндеті тұрады.

Конституция еліміздің ұлттық саяси-құқықтық, оның мемлекеттігі мен егемендігінің заңдық негізі. Республиканың сөзсіз жетістіктері мен Елбасы көрсетіп берген өршіп мақсат-Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру жолында одан әрі үдемелі даму үдерісі арқа тірейтін іргетас болып табылады. Біздің Конституциямыз бойынша Қазақстан халқы егемендіктің иесі, Республикадағы мемлекетік биліктің жалғыз қайнар көзі болып табылады. Республикада тек қазақтар ғана емес, басқа ұлт өкілдері де тұрады. Соңдықтан саяси ымыраға келу қажет болғандықтан қазақ халқы өз қамын күйттеумен қатар, жас мемлекетіміздің тыныштығын, оны одан әрі нығайтуды ойлауы керек. Құқықтық мемлекет құру, қоғамдық өмірді демократияландыру, жалпы ұлттық келісім мен ынтымақ Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастықтың лайықты толық мүшесі болып енуінің басты шарты болып табылады.

Құжатсыз тарих жоқ, тарихсыз мемлекет, ұлт жоқ демекші Алматы облысының мемлекеттік мұрағатының Еңбекшіқазақ филиалы ауданымыздың алға өрлеуіне өз үлесін қосып келеді. Қазақстан Республикасының «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» 22.12.1998 жылғы Заңының негізінде шаруашылық есептегі жеке құрам бойынша мұрағат пен оның филиалы 1999 жылдан бастап Еңбекшіқазақ филиалы болды. Филиалдың басты мақсаты аудан үшін тарихи, ғылыми, әлеуметтік, экономикалық, саяси және мәдени маңызы бар құжаттарды жинақтау, тұрақты сақтауға жататын мұрағаттық құжаттардың сақтауын қамтамасыз ету мен есепке алу, ведомстволық мұрағаттар қызметі мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, аудан аумағында орналасқан мемлекеттік ұйымдардың іс жүргізуіндегі құжаттарды ұйымдастыруына ұйымдастырушылық - әдістемелік басшылық жасаумен қоса мекемелік сақтауда жатқан құжаттардың сақтау жағдайын тексеру мен есебін жүргізу. Филиал жылдың бірінші жарты жылдығында 1602 әлеуметтік – құқықтық сұраныстар қабылдап орындады.

20 жылдын ішінде Қазақстан Республикасының Конституциясы еліміздің ірге тасың қалап бүкіл әлемге танытты. Конституция – біздің бірлігіміз бен татулығымыздың кепілдігі.

 

Мұрағатшы Д.Матаева