KZ | RU
RSS

Навигация

Жетісу адалдық алаңы

Открытое правительство

Противодействие коррупции

Календарь

Календарь знаменательных и памятных дат

История Казахстана

Контакты

Почтовый адрес: 040000, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 48
Адрес электронной почты: kultura-tald@mail.ru
Тел.Факс: 8-/7282/ 24-16-23

Борьба с коррупцией

Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтардың алдын алу туралы Басқарма бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік-мәдени іс-шаралар жоспары түрде өткізіліп тұрады. Атап айтсақ, Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы былтырғы 2018 жылды «Жемқорлыққа жол жоқ!» атты айлық акциясымен бастады. Акция 15-19 қаңтар күндері арасында өтті. Акция аясында басқармаға қарасты мекемелерде «Жемқорлыққа жол жоқ» плакаттар көрмесі, «Жемқорлықпен күрес», «Сыбайлас жемқорлық – мемлекеттің ішкі жауы» «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!», «Біздің таңдауымыз – жарқын болашақ» және т.б. тақырыптарда дөңгелек үстелдер, жиындар ұйымдастырылды. Талдықорған қаласында облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен мәдениет және архив саласының қызметкерлері арасында «Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!» атты қысқы спартакиада ойында...
Подробнее Просмотры: 60 Категория: Борьба с коррупцией Дата: 22.01.2020

Аналитическая справка

Аналитическая справка о езультатах внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Управления культуры, архивов и документации Алматинской области
Подробнее Просмотры: 112 Категория: Борьба с коррупцией Дата: 27.05.2019

Информация о проведенной работе по борьбе с коррупцией в 2018 году

Информация о проведенной работе по борьбе с коррупцией в 2018 году В Республике Казахстан в направлении по снижению уровня коррупции сделано очень много дел, произошли реформы в данной сфере, приняли новый закон. В том числе и управление культуры, архивов и документации Алматинской области внес свой вклад в работе по борьбе с коррупцией. По профилактике борьбы с коррупцией управлением утвержден план работы на 2018 год. Согласно плана работы в сфере культуры в 2018 году были проведены следующие мероприятия: например, в Доме культуры Коксуского района с работниками сферы культуры 16.01.2018 г был проведен областной семинар-совещание на тему «Борьба с коррупцией», где приняли участие 245 директоров домов культуры по области. По итогам семинара, в целях профилактики борьбы с коррупцией были розданы диски с документальными фильмами и видеороликами. В универсальной областной библиотеке имени С.Сейфулина был проведен семинар по борьбе с коррупцией и организована выставка, в...
Подробнее Просмотры: 164 Категория: Борьба с коррупцией Дата: 07.02.2019

Информация за 9 месяцев 2018 года по противодействию коррупции

В Республике Казахстан в направлении по снижению уровня коррупции сделано очень много дел, произошли реформы в данной сфере, приняли новый закон. В том числе и управление культуры, архивов и документации Алматинской области внес свой вклад по борьбе с коррупцией. По профилактике борьбы с коррупцией управлением утвержден план работы на 2018 год. Согласно плана работы в сфере культуры в 2018 году были проведены следующие мероприятия: например, в Доме культуры Коксуского района с работниками сферы культуры 16.01.2018 г был проведен областной семинар-совещание на тему «Борьба с коррупцией», где приняли участие 245 директоров домов культуры. По итогам семинара, в целях профилактики борьбы с коррупцией были розданы диски с документальными фильмами и видео роликами. В универсальной областной библиотеке имени СМ.Сейфулина был проведен семинар по борьбе с коррупцией и организована выставка, в Талдыкорганском драма театре имени Б.Римова был поставлен спектакль на тему «Нет ко...
Подробнее Просмотры: 232 Категория: Борьба с коррупцией Дата: 02.10.2018

Сыбaйлaс жeмқорлыққa қaрсы стaндaрт

Aлмaты облысының мәдeниeт, aрхивтeр жәнe құжaттaмa бaсқaрмaсы бaсшысының 2017 жылғы «02» маусым №_51/ө_ бұйрығынa қосымшa Сыбaйлaс жeмқорлыққa қaрсы стaндaрт 1. Жaлпы eрeжeлeр 1. Осы Сыбaйлaс жeмқорлыққa қaрсы стaндaрт (бұдaн әрі – Стaндaрт) «Сыбaйлaс жeмқорлыққa қaрсы іс-қимыл турaлы» Қaзaқстaн Рeспубликaсы Зaңның 10 бaбынa сәйкeс мәдeниeт жәнe aрхив сaлaсындaғы қоғaмдық қaтынaстaрдaғы мeмлeкeттік қызмeтшілeрдің сыбaйлaс жeмқорлыққa қaрсы іс-әрeкeт тәртібін бeлгілeу мaқсaтындa «Aлмaты облысының мәдeниeт, aрхивтeр жәнe құжaттaмa бaсқaрмaсы» мeмлeкeттік мeкeмeсімeн әзірлeнді. 2. Стaндaртты әзірлeудің міндeттeрі: мәдeниeт жәнe aрхив сaлaсындa жұмыс істeйтін мeмлeкeттік қызмeтшілeрдің жeмқорлыққa қaрсы тұрaқты тәртібін қaлыптaстыру жәнe сыбaйлaс жeмқорлық көріністeрін дeр кeзіндe aнықтaу жәнe олaрдың тигізeтін тeріс әсeрлeрін aлдын aлу болып тaбылaды. 3. Стaндaрттың мaқсaттaры: 1. зaңдылық; 2. трaнсп...
Подробнее Просмотры: 468 Категория: Борьба с коррупцией Дата: 08.06.2017